De KerstCorrida is een realisatie van het Comité Kerstcorrida i.s.m. de gemeente Deerlijk en diverse verenigingen,

waarvan de opbrengst integraal geschonken wordt aan de Kim en de Sam, scholen voor Buitengewoon Lager Onderwijs in Deerlijk.