Wegens de Covid-maatregelen moest een alternatief parcours uitgewerkt worden waar de spreiding van het aantal deelnemers maximaal was.

Daarom hebben we geopteerd voor onderstaand parcours :

 

 

Voor de 10 km wordt door de oude brandweerkazerne gelopen voor nogmaals dezelfde omloop, maar het keerpunt in de St. Amandusstraat komt dichter zodat de afstand 10 km wordt.